שלום למאזינים שלי בישראל
זהו עוד פרק מיוחד שאני מקליט בעברית לרגל המצב בארץ ובעולם בכלל.

הפעם אני רוצה לדבר אתכם על משהו שהוא לא מובן מאליו כרגע – וזו הכרת התודה.


דווקא עכשיו, כשהכל משובש, לחוץ ולעתים מאיים, חשוב שנהיה מסוגלים להכיר תודה. למה? כי ככה אנחנו יכולים לעזור למוח שלנו להיות במקום מאוזן יותר ופחות שלילי, כמו שהוא נוטה לעשות.

בפרק אני מסביר בדיוק את המשמעות של האיזון הזה ומציע כמה דרכים פשוטות להתחיל לתרגל הכרת תודה, כבר עכשיו.

Click here to listen


Subscribe and Review​

Have you subscribed to my podcast? If not, please do so today. That way you’ll know that you’ll never miss an episode!

I would also be so grateful if you could leave me a review on Apple Podcasts! Those reviews and ratings help other people find this podcast, and more importantly – they can teach me a lot about what YOU want this show to be. Just click here, then select “Ratings and Reviews”, then click “Write a Review” and let me know what you think. Be honest! This helps me a lot, thanks!

Let Me Answer Your Questions on The Show​

Want me to answer your questions about parenting on the podcast? Click here to submit your questions. I review every question and hopefully I could feature your question and answer it on The Dear Apparently Parent episodes.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *